สวัสดิการของ แรงงานต่างด้าว

เทคนิค การเล่น บาคาร่า

ทุก ๆ คนต้องเคยได้ยินคำว่า แรงงานต่างด้าว และเป็นภาพจำว่าต้องเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย และลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย สำหรับในสถานการณ์แรงงานในประเทศไทย ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลาย   เพื่อทดแทนแรงงานไทย ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับความนิยมและสนใจมากกว่าแรงงานไทย  และความต้องการนี้ยังมีแนวโน้มที่ ตลาดนี้จะความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคนิค การเล่น บาคาร่า

ด้วยความที่ต้องการแรงงานมีมาก จึงทำให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ด้วยหลากหลายเหตุผล ที่เห็นได้ตลอดก็อย่างเช่น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค่าหัวคิว) ในการนำเข้า และไม่ต้องการเสียเวลารอแรงงานต่างด้าวนาน ๆ ด้วย

 

ทำไมต้องจ้างแรงงานต่างด้าว

เป็นที่รู้กันดีว่า ในปัจจุบันนี้ แรงงานไทย ไม่ถือว่าเป็นแรงงานหลักของประเทศแล้ว และแรงงานไทยก็ไม่ต้องการทำงานบางประเภท ได้แก่ งานก่อสร้าง งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานทำความสะอาด งานขนส่งสินค้า หรืองานชนิดใดก็ตาม ที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก สำหรับฝ่ายผู้ประกอบการเอง จะต้องดำเนินธุรกิจต่อจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเหล่านี้แทน แรงงานไทย และนอกจากนี้ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ยังมีโอกาสที่จะได้แรงงานที่มีฝีมือเข้ามาอีก และด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จะสามารถดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพมาทำงานในประเทศไทยได้

 

เทคนิค การเล่น บาคาร่า

ประเภทของแรงงานต่างด้าว

ในปัจจุบันแรงงานต่างด้าว ถูกจำแนกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

  1. แรงงานต่างด้าว MOU จัดเป็นหนึ่งในแรงงานต่างด้าว ที่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายตามเอกสารหรือหนังสือที่มีการบันทึกข้อตกลง ชื่อว่า Memorandum of Understanding หรือ MOU  เป็นข้อตกลงสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU ที่มีสัญชาติลาว เมียนมาร์และกัมพูชา คนกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศต้นทางทั้งสาม ในส่วนของนายจ้างนั้นจะต้องยื่นคำขอในการรับแรงงานต่างด้าว โดยต้องสามารถระบุคุณสมบัติของแรงงานที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น เพศ จำนวนแรงงาน หรือสิ่งสำคัญ อย่างเช่น ทักษะที่ต้องในการทำงาน เหมือนเป็นการจ้างคนข้ามประเทศเลยนะ
  2. แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู กลุ่มนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันจากรัฐบาลไทย ให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ และเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่เรียกว่า บัตรชมพู อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนมีนาคม ปี 2565 ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูก็จะหมดอายุลง และหากไม่ดำเนินการต่ออายุบัตร แรงงานต่างด้าวก็จะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางของตน โดยการต่ออายุในครั้งนี้ ถือเป็นการทำ MOU ในกรณีพิเศษ คือ แรงงานต่างด้าว จะสามารถทำ MOU ในประเทศไทยได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางกลับประเทศต้นทางของตน ก็อยู่กันไปยาว ๆเลยจ้า

 

รู้หรือไม่ แรงงานต่างด้าว ก็มีประกันสังคม

สำหรับประกันสังคม หรือเงินสมทบที่แรงงานไทย ส่งกันสม่ำเสมอทุกเดือน แรงงานต่างด้าว ก็ต้องแจ้งเรื่องเข้าประกันสังคม และต้องนำเงินส่งสบทบทุกเดือน เหมือนกับแรงงานไทยทุกอย่าง และถ้าหากแรงงานต่างด้าวไม่เคยมีประกันสังคม ก็จะต้องซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน เพื่อรอสิทธิประกันสังคมอีกด้วย 

วิธีจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมาย

สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะจ้างแรงงานต่างด้าว มาดูกันว่านายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง

ในกรณีที่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าวและต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการขอโควตา และยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ในกรณีมีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วและต้องการจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องดำเนินการดังนี้ ให้นายจ้าง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวว่ามีเอกสารดังต่อไปนี้ไหม 1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรชมพู ซึ่งด้านหลังของบัตรจะเป็นใบอนุญาตและยังไม่หมดอายุ ค้นหาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางว่า มีตราประทับวีซ่า Non Immigrant L-A หรือไม่ และต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงินที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับนายจ้างที่ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวแล้ว มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่งตาม นั้นแล้วให้นายจ้างไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือนสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอรับใบอนุญาต ทำงานอย่างถูกกฎหมาย หรือขอเปลี่ยนนายจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากนายจ้างได้ขอทำการตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว แล้วพบว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และนายจ้างจะไม่สามารถดำเนินการจ้างได้ หากทำจะถือว่าละเมิดกฎหมาย 

บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่แนะนำ

สำหรับกลุ่มนายจ้างที่ต้องการคนดำเนินการในการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อมาทำงานให้นั้น วันนี้เรามานำเสนอบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ คือ บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิก ธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งบริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้คำปรึกษา และมีการดูแล และการแก้ปัญหา ให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการ และแรงงานอย่างถูกต้องมีความเท่าเทียมกัน ด้วยการบริการที่เป็นมิตร และด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ ไม่ว่าทางด้านของภาษาและวัฒนธรรม และเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ